the refugium logo

Refugium Foundation


Refugium Foundation is a non-for-profit organization created to promote knowledge about decentralized technologies

next

About

The Refugium Foundation (Polish registered name is Fundacja Refugium) has been registered in the National Court Register (KRS) in Poland under KRS number 0000724060, and its main statutory objectives are to promote knowledge about decentralized technologies through film and other media, conferences, trainings and workshops.

Its objectives also include supporting the development of innovations in the financial markets, including in particular decentralized technologies and other solutions enabling the digitization of financial transactions, as well as the promotion of the latest scientific achievements in the field of decentralized technologies; promoting innovations on the financial markets among creators and recipients of culture, in particular filmmakers film viewers.

The Refugium Foundation is not for profit and all funds collected by it will be transferred for statutory purposes. The President of the Foundation’s Board or CEO is Marek Jan Osiecimski.

Fundacja

Fundacja Refugium została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w Polsce pod numerem KRS 0000724060, a do jej głównych celów statutowych należy propagowanie i promowanie wiedzy o technologiach zdecentralizowanych za pośrednictwem filmu, a także innych środków przekazu oraz konferencji, szkoleń i warsztatów.

Wśród jej celów są również popieranie rozwoju innowacji na rynkach finansowych, w tym w szczególności technologi zdecentralizowanych i innych rozwiązań umożliwiających cyfryzację obrotu finansowego, a także propagowanie i promowanie najnowszych osiągnięć nauki w zakresie technologii zdecentralizowanych; promowanie tematyki innowacji na rynkach finansowych wśród twórców i odbiorców kultury, w szczególności twórców i odbiorców filmów.

Fundacja Refugium ma charakter not for profit, a wszystkie zebrane przez nią środki przekazane zostaną na cele statutowe. Prezesem Zarządu Fundacji jest Marek Jan Osiecimski.

Refugium Foundation

KRS: 0000724060

REGON: 369747865

TAX NUMBER: 9581690033

Contact us at:

office@refugium.pl

+48 696 444 040

+48 506 398 615

Notarial Deed (PDF)

Fundacja Refugium

KRS: 0000724060

REGON: 369747865

NIP: 9581690033

Kontakt:

office@refugium.pl

+48 696 444 040

+48 506 398 615