the refugium logo

Pruszków

A promotional film about the city does not have to mean an intrusive advertising. It can be a story about people, with their city in the background. The real story of people and the place where they live, with all their emotions, hopes, plans for the future. That’s the best way. That's the truth.

Pruszków

Film promocyjny o mieście nie musi oznaczać nachalnej reklamy. Może to być opowieść o ludziach z miastem w tle. Prawdziwa historia ludzi i miejsca, w którym żyją. Tak jest najlepiej. Tak jest najprawdziwiej.